Cover WEB 2020 MK

Event Helper е иновативен софтвер кој помага во планирање, управување и следење на настани. Овој софтвер е наменет за културните организации помагајќи им да заштедат време и напори.

Софтверот се состои од два основи дела како и неколку под -секции.

Дел „Управување„ - Корисници, настани и шаблони

Дел „Прилагодување“ - поставки, превод и избор шаблони.

Во делот „Корисник“ можете да прегледувате и да додавате нови корисници. Овој дел е многу важен, тука додавате не само учесници на настанот туку создавте и корисници кои можат да го управуваат профилот на организацијата.

Во делот „Настани“ може да прегледувате и додвате нови настани.

Во делот „ Шаблонии“ е место каде што ги имате сите ваши креирани промотивни материјали

Делот„Преводи“ овозможува да додавате превод на софтверот на три јазици: бугарски, македонски и англиски.

 

 

  

Преземете го упатството за користење на софтверот:

Упатство за користење

 

Може да пристапите до софтверот овде:

Event Helper

 

За демо верзија на софтверот ве молиме

Контактирајте не