Cover WEB 2020 BG

Event Helper е иновативен софтуер, който улеснява процеса по планиране, управление и проследяване на събития. Приложението е подходяща за организации, работещи в сферата на културата, като Ви спестява време и усилия.

Софтуерът се състои от два основни раздела и отделни менюта:

Раздел “Управление” - Потребители, събития и мои шаблони

Раздел “Персонализиране” - настройки, преводи и избор на шаблони.

В меню “Потребители” може да преглеждате и добавяте нови потребители. Този раздел е много важен, тъй като тук добавяте не само участниците в събития, но и създавате потребители, които могат да управляват профила на организацията.

В меню “Събития” може да преглеждате и създавате нови събития.

Меню „Моите шаблони“ е мястото, където имате всичките си създадени рекламни материали.

В меню “Настройки” може да добавите лого на организацията, часова зона, адрес, email и телефон. Тук може да направите и специфични настройки за изпращане на имейли през системата.

Меню „Преглед на шаблони“ съдържа наличните шаблони, които може да използвате за създаване на различни рекламни и промоционални материали за популяризиране на събития

 

  

Инструкции за работа със софтуера:

Ръководство на потребителя

 

Линк за достъп:

Event Helper

 

За да получите демо, моля

Свържете се с нас