Cover WEB 2020 EN

Международният кинофестивал за планини, екстремни спортове и приключения се организира от Община на Банско и Сдружението “Международен фестивал на планинарския филм”. Целта на този Фестивал е да насърчава планинарското кино и да допринася за неговото развитие, като привлича вниманието към планините, планинарските и екстремните спортове и дейности, пътешествията, активността на открито (outdoor activity), бита и културата на планинарските народи, опазването на планинската природа. Фестивалът е отворен за създатели на филми, които са професионалисти, аматьори или работят на свободна практика (freelancers).