Cover WEB 2020 BG

Основната цел на допитването е да събере на едно място гласовете на младите хора и да бъдат представени на различните заинтересовани страни, които взимат решения засягащи младите хора и света, в който искаме да живеем през 2030 г.

Попълването на анкетата отнема около 20 минути и е разделена на 3 части:

Част I: Общи въпроси

Част II: Кариерно развитие

Част III: Лидерство

Ако си на възраст между 18 и 30 (навършени) години можеш да попълните анкетата тук.

Източник: YouthHUB