Cover WEB 2020 BG

Наградата на Европейския съюз за културно наследство се връчва от 2002 г. насам. Тя популяризира работата по опазване на европейското културно наследство, вдъхновява нови проекти в тази област и стимулира обмена на добри практики. Друга цел на инициативата е повишаване на осведомеността на широката публика за приноса на културното наследство за икономическото и социално развитие на обществото.

Наградата се връчва съвместно от ЕС, в рамките на програма „Творческа Европа“, и международната организация „Europa Nostra„. Призът популяризира уменията и отдадеността на архитекти, експерти по културно наследство, доброволци, училища, местни общности, медии и притежатели на културни ценности.

Всяка година инициативата отличава до 30 значими проекта в областта на културното наследство от всички части на Европа. До 7 проекта могат да станат лауреати на голямата награда, а един проект може да получи наградата на публиката, която гласува в онлайн допитване. Всички печеливши получават сертификат и гравирана плоча, а всеки от носителите на голямата награда получава по 10 000 евро.

Организацията „Europa Nostra“ е гласът на културното наследство в Европа. Тя обединява и представлява 250 неправителствени организации и организации с нестопанска цел, чиито членове общо наброяват най-малко 5 милиона граждани от цяла Европа. „Europa Nostra“ разчита също така на пряката подкрепа на повече от 1500 индивидуални членове и на повече от 150 асоциирани публични органи и дружества. Широката ѝ мрежа от специалисти и доброволци е ангажирана с опазването на европейското културно наследство за сегашното и бъдещите поколения.

Повече информация за самата инициатива и за носителите на наградата може да откриете тук. 

Източник: europanostra.org